De Seizoenen

Retraite op Terschelling - een cyclus door de seizoenen

Tijdens een retraite stellen we ons open voor het seizoen dat voor ons ligt en waarvan de eerste kiemen al voelbaar zijn. We ervaren wat de kracht en kwaliteit van dat specifieke seizoen in ons leven, in ons lichaam, en in ons contact met anderen kan betekenen. De thema’s vormen de rode draad voor het programma van de retraite van dat specifieke seizoen.

Lente – Ontwaken en wortelen

Nieuw leven, nieuwe creativiteit ontwaakt. Dat wat in de wintermaanden onzichtbaar en in stilte in ons groeide, wil geboren worden. We kunnen onderzoeken en verkennen, speels en vrij, zonder ons nog vast te hoeven leggen. Wat voedt ons, wat inspireert, waar en bij wie voelen we ons veilig? Hoe stellen we onze grenzen? Vitale energie zoekt via intuïtieve beelden naar vastere vorm. Al die prille levenskracht, al die nog zo tere en kwetsbare potentie vraagt om koestering en bescherming zodat ze stevig en zorgvuldig kan wortelen. Dan krijgen onze jonge initiatieven diepte en bodem. We leren onzekerheid verdragen en geduld oefenen om de vormen zich in hun eigen tempo te laten ontvouwen. In al hun schoonheid en originaliteit worden ze dan langzaam zichtbaar….

 

Zomer - Zichtbaar worden

Zomer – Zichtbaar worden

Onze levenslust en onze eigenheid worden helderder. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen die in de wereld te brengen en zichtbaar te maken. Het is nu tijd voor duidelijke keuzes zodat we onze aandacht kunnen richten op wat werkelijk tot bloei mag komen. Groei gaat niet langer over uitwaaieren in alle richtingen, maar om specifieke vormen tot volle wasdom te laten komen. De vormen die in de lente zijn ontstaan kunnen nu getoetst worden aan de buitenwereld. In het volle licht tekenen ook de schaduwen zich scherper af. Durf je al je ruimte in te nemen en confrontaties aan te gaan als dat nodig is? Juist dat vraagt van ons open te blijven en ontvankelijk, verlangens en angsten te durven tonen zodat het leven door ons heen kan blijven stromen. Rijpheid groeit en er komt tijd om te genieten ….

Lees meer over zichtbaar worden..

Herfst – Kracht en inkeer

Vanuit een natuurlijke vanzelfsprekendheid ronden we nu zaken af en verzamelen en ordenen we onze oogst. Wat past rijpt zonder moeite verder, wat niet langer bij ons hoort laten we gaan. We durven genieten van onze fysieke aanwezigheid, van gratie en schoonheid, van samenzijn met anderen. We worden ons bewust van de onontkoombare veranderlijkheid van alles in ons en van alles om ons heen. Kunnen we daar middenin onze liefde voor het leven blijven voelen? We gaan langzamer leven, werkelijk vertragen. Dan kunnen we afstand nemen, naar binnen keren, en ontspannen. In de ruimte die we zo creëren, beschouwen we in stilte. Wat is het effect van onze ervaringen op onze binnenwereld? Wat zijn nieuwe inzichten? Wat zijn onze natuurlijke krachten en kwaliteiten? Zelfkennis neemt toe en daarmee onze innerlijke kracht en ons vertrouwen ….

Lees meer over kracht en inkeer..

Winter - VertrouwenWinter – Vertrouwen

Het wordt stil. Het wordt donker. Het is tijd om los te laten, afscheid te nemen van wat niet meer levensvatbaar is, en te rusten. Teruggeworpen op onszelf gaan we de weg van doen naar niet-doen, van weten naar niet-weten. Durven we helemaal kaal te zijn? In de stilte verdiept zich het contact met onze onverwoestbare essentie. Durven we vertrouwen? Te accepteren dat het leven een autonoom proces is dat we alleen maar kunnen volgen? In de diepte van de aarde en van ons bestaan speelt zich een haast magische transformatie af. Daar, diep in de aarde en in ons, bouwt de energie zich weer op. Als uit het niets worden in het donker en de stilte de eerste glimpen nieuwe levensvreugde en nieuwe inspiratie voelbaar. Wat straks in de lente door ons heen geboren zal worden; we weten het nog niet. Maar het licht en het leven keren onafwendbaar terug ….

Lees meer over vertrouwen…